2017.11.20- naszemiasto.pl

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

naszemiasto.pl

20 Listopad 2017

“W zgodzie z naturą”.

Bezpłatna gazeta pt. “naszemiasto.pl” w wydaniu z 20 listopada, opublikowała artykuł prezes Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Marii Chilińskiej, pt.: “W zgodzie z naturą”. Tekst opisuje działania spółki na polu edukacji ekologicznej. Ich zasięg i skala, są nie tylko wynikiem kreatywności, ale przede wszystkim potrzebą wobec podstawowych zadań. Przedsiębiorstwo dociera do społeczności lokalnych, poprzez propagowanie picia tomaszowskiej kranówki. Promocja picia wody z sieci wodociągowej ma wymiar wizerunkowy, ale na pierwszym miejscu ekonomiczny i ekologiczny. Przekonując społeczeństwo, że woda z wodociągu jest najlepszym napojem i można ją pić bez uzdatniania oraz gotowania, ZGWK wzmacnia swój wizerunek jako podmiotu dostarczającego odbiorcom towar najlepszej jakości. Woda w kranie nie potrzebuje trudnych do ponownego zagospodarowania butelek plastikowych oraz systemu transportu generującego szkodliwe dla zdrowia spaliny. Zachęcając do likwidacji szamb, a następnie do prawidłowego korzystania z kanalizacji, także dbamy równolegle o zdrowie mieszkańców i ich obciążenia finansowe. Im więcej odbiorców naszych usług, tym mniejsze jednostkowe koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Edukacja ekologiczna skutkuje ograniczaniem liczby awarii powstających na skutek nieprawidłowego użytkowania kanalizacji. Działaniami proekologicznymi staramy się objąć każdego odbiorcę naszych usług – przekonuje prezes ZGWK Maria Chilińska.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92