2017.04.11- Rzeczpospolita

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Rzeczpospolita

11 Kwiecień 2017

Oczyszczalnia XXI wieku.

  Rzeczpospolita z 11 kwietnia 2017 r., zamieściła artykuł pt.: “Oczyszczalnia XXI wieku”. Gazeta pisze, że w 2016 r. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim zakończył wartą ponad 208 mln zł inwestycję, z której ponad 101 mln zł pozyskano w ramach funduszy europejskich. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków jest w chwili obecnej jednym z najnowocześniejszych obiektów w kraju, spełniającym rygorystyczne normy środowiskowe. Przeprowadzona inwestycja wpłynęła również znacząco na komfort życia mieszkańców. “Po modernizacji nasza oczyszczalnia może być swobodnie zwiedzana przez mieszkańców miasta bez niedogodności zapachowych, a wypuszczana z niej woda jest czystsza od tej w samej rzece Pilicy. Dzięki inwestycji wzrósł poziom skanalizowania aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego z 74,8 proc. do 95,4 proc. Oznacza to, że 15,5 tys. mieszkańców zyskało dostęp do kanalizacji, a miasto uplasowało  się w czołówce innowacyjnych i ekologicznych gmin woj. łódzkiego, charakteryzujących się niemal stuprocentowym stopniem wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną, przekraczając tym samym o blisko 30 proc. średnią wojewódzką” – podkreśla prezes ZGWK Maria Chilińska. Trwają prace nad nowym projektem małej elektrowni wodnej, która generowałaby prąd w ramach wody spuszczanej do rzeki. Całkowicie innowacyjnym projektem zakładu, niespotykanym dotąd w Polsce, jest jednak plan odzyskiwania fosforu w oczyszczalni ścieków. Obecnie zakład zakończył już badania laboratoryjne nad opracowywaną technologią i jest na końcowym etapie analizy ekonomicznej projektu.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92