2017.07.31- Rzeczpospolita nr 176

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Rzeczpospolita nr 176

31 Lipiec 2017

“Zyskali wszyscy”.

Rzeczpospolita w lipcowym numerze zamieściła artykuł o Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, w którym napisała że Spółka zapewniła dostęp do kanalizacji sanitarnej kilkunastu tysiącom mieszkańców. Zakończony Projekt pt.: “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, dał miastu nową jakość ochrony środowiska i umożliwił skok cywilizacyjny pod niemal każdym względem. Zbudowano nową sieć kanalizacyjną oraz przepompownię ścieków, zmodernizowano sieć sanitarną, wymieniono kolektor tłoczny ścieków, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Poziom skanalizowania wzrósł z 74,8% do 95,4%. Zwiększył się potencjał gospodarczy, wzrosła atrakcyjność inwestycyjna i wartość terenów w aglomeracji tomaszowskiej. – “Była to jedna z największych inwestycji miejskich w województwie łódzkim w ostatnich latach. Jej nadrzędny cel to ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój zaawansowanej technologicznie i bezpiecznej infrastruktury technicznej. Oczyszczalnia ścieków, w której zastosowano nowatorskie w skali kraju rozwiązania, jest teraz jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce”. – podkreśla Maria Chilińska, prezes zarządu ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim. Przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na ekosystemy rzek wokół miasta (Pilica, Wolbórka, Czarna, Piasecznica, rezerwat “Niebieskie Źródła”, “Lasy Spalskie”, “Dolina Dolnej Pilicy”, rezerwat “Spała”).
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92