2017.02.28- Rzeczpospolita nr. 49

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Rzeczpospolita nr 49

28 Luty 2017

“Nowoczesność dla ekologii”.

Rzeczpospolita w nr. 49 z 28 lutego 2017 r. w dodatku promocyjno-informacyjnym “Monitoring Biznesu”, zamieściła artykuł pt.: “Nowoczesność dla ekologii”. Gazeta pisze, że Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. został laureatem EkoSymbolu 2016, za firmę która dokłada wszelkich starań, aby ocalić piękno i niepowtarzalność otaczającej Nasze miasto natury. Tomaszów Mazowiecki należy częściowo do obszaru Natura 2000, otoczony jest przez kompleksy leśne Puszczy Pilickiej i stanowi cenną przestrzeń o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Jest miejscem występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt, fragmentów naturalnej szaty roślinnej lasów, torfowisk oraz muraw. Rośnie tu około 400 gatunków roślin i żyje 200 gatunków ptaków. Projekt zrealizowany przez ZGWK pt.: “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, który stał się jedną z największych inwestycji w woj. łódzkim, skłaniał do szczególnego gospodarowania zasobami naturalnymi na terenie miasta. Jego nadrzędnym celem była ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój zaawansowanej technologicznie i bezpiecznej infrastruktury. Na łamach tego artykułu, gazeta zamieściła krótką wypowiedź, z prezes Zarządu ZGWK Maria Chilińska na temat tej inwestycji: – “Inwestycje wprowadziły miasto w nowy wymiar ochrony środowiska w Polsce, a nasze działania przywoływane są jako wzór na wykładach akademickich. W ramach projektu zastosowano nowatorskie w skali kraju rozwiązania. To skok cywilizacyjny w zakresie zagospodarowania ścieków w aglomeracji tomaszowskiej, umożliwiający spełnienie wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska. Nie do przeceniania są też wymierne korzyści ekologiczne, a ich pozytywne dla regionu skutki będą widoczne przez kolejne dziesięciolecia”. Tomaszów Mazowiecki uplasował się w czołówce innowacyjnych i ekologicznych gmin woj. łódzkiego. Efekt? poprawił się komfort życia mieszkańców, zwiększył potencjał rozwoju gospodarczego aglomeracji tomaszowskiej, wzrosła atrakcyjność inwestycyjna i wartość terenów. –“Nasze motto “Budujemy kanalizację, modernizujemy oczyszczalnię, opisujemy świat językiem technicznym, a tak na prawdę próbujemy ocalić piękno i niepowtarzalność otaczającej nas natury – bogactwo świata roślin i zwierząt” oddaje istotę naszego działania. Opisuje spółkę jako podmiot, który przede wszystkim swą wrażliwością ekologiczną zwraca szczególną uwagę na walory przyrodnicze okolicy oraz wpływ inwestycji na stan środowiska, uświadamiając mieszkańcom, że ich codzienne czynności w rzeczywisty sposób oddziałują na naturę całego regionu środkowej Polski” – mówił Tomasz Wenecki zastępca prezesa spółki, odbierając EkoSymbol 2016 z rąk red. nacz. Jakuba Lisieckiego i Tomasza Karskiego z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92