2017.12.1- Tomaszowski Informator Tygodniowy

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Tomaszowski Informator Tygodniowy

1 Grudzień 2017

“Woda i ścieki nie drożeją”.

Wydanie z 1 grudnia Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego, zamieściło artykuł o nie podniesieniu cen wody i ścieków przez zarząd ZGWK na rok 2018. Odpowiedni wniosek o zatwierdzenie tej decyzji trafił do władz miasta, a radni miejscy obradować będą między innymi nad tą decyzją, na najbliższej sesji 30 listopada. Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, już w poprzednim roku poszedł w tym kierunku, ograniczając się do dwuprocentowej podwyżki opłaty za odbiór ścieków. Spółka  uznała, że obecna taryfa zapewnia uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, a jednocześnie motywuje odbiorców do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczania ścieków. Poza tym firma zyskuje łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92