2017.03.24- Tomaszowski Informator Tygodniowy

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Tomaszowski Informator Tygodniowy

24 Marzec 2017

“ZGWK w konkursie na inwestycję roku”.

Środowe wydanie Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego (Nr. 12 z 24 marca 2017r.), zamieściło artykuł o konkursie na inwestycję roku. Tygodnik pisze, że Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej znalazł się w finale konkursu “Inwestycja Roku WOD-KAN 2016”, który po raz drugi organizowany jest przez miesięcznik “Wodociągi-Kanalizacja” oraz Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”. Podczas posiedzenia kapituły konkursowej 15 marca w Bydgoszczy, wyłoniono dziewięcioro kandydatów do tytułu spośród wszystkich zgłoszeń. Zwycięzcę w drodze głosowania wskażą członkowie zwyczajni Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” oraz członkowie branżowych stowarzyszeń regionalnych. Pod uwagę będzie brana innowacyjność zastosowanych rozwiązań, które wyróżniają ją wśród innych projektów. Tomaszowski Informator Tygodniowy przypomniał że w 2016r. ZGWK zakończyło realizację trwającej od 2015r. inwestycji pn. “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, której całkowity koszt wyniósł ponad 208 mln złotych. Realizacja Projektu została wsparta środkami zewnętrznymi, z czego 101 mln zł pochodziło z unijnej dotacji. Tomaszowski projekt o tytuł “Inwestycji Roku WOD-KAN 2016” rywalizować będzie z projektami z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej zrealizowanymi w Chojnicach, Inowrocławiu, Suwałkach, Ząbkach, Żyrardowie, Olsztynie, Tarnowie i Wrocławiu. Zwycięzcy obu konkursów ogłoszeni zostaną 16 maja podczas Gali Kongresu ENVICON Water, towarzyszącego XXV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017 w Bydgoszczy.

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92