2016.12.23- Tygodnik 7 dni

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Tygodnik 7 Dni

23 Grudzień 2016

“Nie zabiorą unijnej dotacji na kanalizację”.

Tygodnik 7 Dni w grudniowym nr. 51 zamieścił artykuł o zrealizowaniu przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim efektu ekologicznego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził efekt i wysłał do Spółki potwierdzającą decyzję o zrealizowaniu projektu pn. “Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Tygodnik zamieścił wypowiedź Marii Chilińskiej, prezes ZGWK która nie kryła zadowolenia: “Chcielibyśmy podziękować tomaszowianom za ich wyrozumiałość podczas budowy oraz podjęcie współpracy, ponieważ poza osiągnięciem efektu rzeczowego projektu modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Maz., równie istotnym elementem było osiągnięcie właśnie efektu ekologicznego. W tym działaniu do akcji musieli się włączyć sami mieszkańcy aglomeracji, podłączając się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. I to czynili. A tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, będziemy do tego usilnie namawiać”. W dalszej części artykułu, możemy przeczytać że ZGWK by osiągnąć efekt ekologiczny udzielało mieszkańcom daleko idącej pomocy dla przyspieszenia przyłączenia swoich posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Otrzymali oni bezpłatnie od Spółki warunki techniczne przyłączenia, mapę sytuacyjno-wysokościową i projekt techniczny wykonania przyłącza. Jednocześnie prezydent Tomaszowa Maz. wydał zarządzenie w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o 35% osobo, które w określonym terminie złożyły wniosek o przyłączenie. Efekt ekologiczny został osiągnięty. Przez kolejne pięć lat będzie monitorowany.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92