2017.09.15- Wodociągi Polskie nr.1

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Wodociągi Polskie nr 1

15 Wrzesień 2017

Pismo branżowe Izby Gospodarczej – “Wodociągi Polskie” w swoim pierwszym wydaniu we wrześniu tego roku, zamieściło artykuł pt.: “Tomaszów Mazowiecki – inwestycja w trosce o środowisko” IGWP po kilku latach wznowiła wydawanie Kwartalnika  Wodociągi Polskie. Na łamach Kwartalnika poruszane są najważniejsze dla branży tematy. Pismo dedykowane jest osobom związanym z branżą wodociągowo-kanalizacyjną: kierownictwu i pracownikom wszystkich szczebli przedsiębiorstw, projektantom, eksploatatorom, przedstawicielom jednostek badawczych, studentom. Uczestnicy VII Kongresu Wodociągowców Polskich w Warszawie, otrzymali pierwszy numer Kwartalnika. Wśród artykułów dotyczących prawa i zagadnień legislacyjnych, analizy ekonomicznej, artykułów  technicznych i felietonów  znalazł się opis naszej inwestycji. Prezes Maria Chilińska przedstawiła zadanie od strony innowacyjności rozwiązań oraz potrzeby działań na rzecz środowiska. Długi artykuł przybliżył czytelnikom nie tylko inwestycję ale także jej otoczenie.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92