2018.11.9- Tomaszowski Informator Tygodniowy nr 45

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Tomaszowski Informator Tygodniowy

9 Listopad 2018

Tomaszowski Informator Tygodniowy w numerze 45, wydanym 9 listopada 2018 roku zamieścił artykuł o powrocie Marii Chilińskiej na fotel prezesa Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. Maria Chilińska, która od lutego 2018 roku pełniła funkcję prezesa Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, znów stanęła na czele ZGWK. 29 października złożyła rezygnację z funkcji prezesa TTBS, a 30 października została powołana przez radę nadzorczą ZGWK na prezesa tejże spółki. Maria Chilińska ma doświadczenie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Współtworzyła m.in. Star Foods, była specjalistką ds. eksportu w Weltomie, a także dyrektorem w firmie transportowo-spedycyjnej. Tworzyła spółkę Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Jako prezes Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej odpowiadała m.in. za realizację największego w historii Tomaszowa projektu związanego z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz modernizacją oczyszczalni ścieków.
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92