Kontakt Oczyszczalnia Ścieków

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

Kontakt Oczyszczalnia Ścieków

 

                                                                                                                                                      

Kontakt Oczyszczalnia Ścieków


 

Oczyszczalnia Ścieków:

ul. Henrykowska 2/4,

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 725 03 18

email: oczyszczalnia@vp.pl

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92