Kontakt Zarząd Spółki

  • A  A  A  A  
        Pogotowie WOD-KAN 

994

 

Kontakt Zarząd Spółki

 

                                                                                                                                   

Kontakt Zarząd Spółki


 

Kontakt:

Sekretariat, Prezes Zarządu, Główny Księgowy

tel. (44) 724 22 92

email: sekretariat@zgwk.pl

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92