O NAS – zrobiona przez warszawę

  • A  A  A  A  
Jakość wody do spożycia w Tomaszowie Mazowieckim

Sprawdź jakość wody w swoim kranie!

Historia Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim

Poznaj historię Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim!

Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego"

Dowiedz się więcej o Projekcie "Modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego"

Edukacja ekologiczna-  sprawdź nasze działania!

Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stanowiących majątek Spółki.
Spółka prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Miasto Tomaszów zaopatrywane jest w wodę poprzez zakup hurtowy z ujęcia na rzece Pilicy eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi oraz z własnego ujęcia osiedlowego „Białobrzegi”.
Nieoczyszczone ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są bezpośrednio do biologicznej oczyszczalni ścieków przy ulicy Henrykowskiej 2/4.

Przyłącz się!

Obejrzyj film promocyjny Projektu "Modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego" i sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania na podłączenie!

Skorzystaj już dziś!

Jakość wody - sprawdź

jakość wody
Miasto Tomaszów Mazowiecki zaopatrywane jest w wodę dzięki ujęciu na rzece Pilicy, eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka Z O. O. w Łodzi.

PRZYŁĄCZ SIĘ!

przyłącz się!
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim oferuje możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Edukacja ekologiczna

Zapoznaj się z naszymi działaniami na rzecz ochrony środowiska i promowania zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego
Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
tel./fax 044 - 724- 22- 92