FINANSE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowiecki Spółka z o.o. zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Termin przeprowadzenia badania – 15-03-2016 r.

Oferta powinna zawierać między innymi :

  • informację o podmiocie audytorskim,

  • opis doświadczeń w badaniu branży wodno-kanalizacyjnej i finansowaniu inwestycji funduszami UE,

  • listę referencyjną badanych jednostek gospodarczych,

  • proponowaną cenę za usługę.


Bliższe informacje na temat Spółki można uzyskać pod numerem telefonu (0-44) 724-22-92.

Oferty należy  przesłać na adres Spółki (97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19) lub złożyć    

w sekretariacie Spółki, w zamkniętych kopertach, z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok” w terminie  do 09-10-2015 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


DANE FINANSOWE SPÓŁKI

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkości osiągnięte w 2014 r.

                   (w zł)

1.

Suma bilansowa

         135.578.397,61

2.

Kapitał własny

             64.369.000,00

3.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

           26.566.938,84

4.

Pozostałe przychody operacyjne

                 326.338,43

5.

Przychody finansowe

                 158.687,47

6.

Zysk / strata netto

                800.081,46

 

Średnioroczne zatrudnienie za 2014 rok (w etatach)                       121


Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim

 

Spółka z o.o. zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

 

za rok 2014.

 

Termin przeprowadzenia badania – 13-03-2015r.

 

Oferta powinna zawierać między innymi :

 

- informację o podmiocie audytorskim,

 

- opis doświadczeń w badaniu branży wodno-kanalizacyjnej i finansowaniu inwestycji funduszami UE,

                                  

- listę referencyjną badanych jednostek gospodarczych,

 

- proponowaną cenę za usługę.

 

Bliższe informacje na temat Spółki można uzyskać pod numerem telefonu (0-44) 724-22-92.

 

Oferty należy przesłać na adres Spółki (97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19) lub złożyć w sekretariacie

 

Spółki, w zamkniętych kopertach, z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok”

 

w terminie do 10-10-2014r.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia postępowania

 

bez podania przyczyny.

 

DANE FINANSOWE SPÓŁKI

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkości osiągnięte w 2013r.

                   (w zł.)

1.

Suma bilansowa

           79.585.859,77

2.

Kapitał własny

           64.369.000,00

3.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

           24.581.926,60

4.

Pozostałe przychody operacyjne

                 495.684,70

5.

Przychody finansowe

                 350.327,36

6.

Zysk / strata netto

             1.591.932,08

 

 

Średnioroczne zatrudnienie za 2013 rok (w etatach)                       123

Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Termin przeprowadzenia badania – 14-03-2014 r.

Oferta powinna zawierać między innymi :

-  informację o podmiocie audytorskim,

-  opis doświadczeń w badaniu branży wodno-kanalizacyjnej i finansowaniu inwestycji funduszami UE,                            

-  listę referencyjną badanych jednostek gospodarczych,

-  proponowaną cenę za usługę.

Bliższe informacje na temat Spółki można uzyskać pod numerem telefonu (0-44) 724-22-92.

Oferty należy przesłać na adres Spółki (97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19) lub złożyć w sekretariacie Spółki, w zamkniętych kopertach, z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok" w terminie do 11-10-2013 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

DANE FINANSOWE SPÓŁKI

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkości osiągnięte w 2012 r. (w zł)

1.

Suma bilansowa

           67.679.533,24

2.

Kapitał własny

           58.914.000,00

3.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

           24.071.765,51

4.

Pozostałe przychody operacyjne

                 279.991,33

5.

Przychody finansowe

                 517.984,39

6.

Zysk / strata netto

                 252.746,26

Średnioroczne zatrudnienie za 2012 rok (w etatach)  127

Informacja o badaniu sprawozdania finansowego za 2012 rok

Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Termin przeprowadzenia badania - 15.03.2013 r.

Oferta powinna zaiwerać między innymi:

- informację o podmiocie audytorskim,

- opis doświadczeń w badaniu branży wodno - kanalizacyjnej i finansowaniu inwestycji funduszami UE,

- listę referencyjną badanych jednostek gospodarczych,

- proponowaną cenę za usługę.

Bliższe informacje na temat Spółki można uzyskać pod numerem telefonu (0-44) 724-22-92 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty należy przesłać na adres Spółki (97-200 Tomaszów Maz., ul. Kępa 19) lub złożyć w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2012 r.”  w terminie do 01-10-2012 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.