Umowy przetargowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia dla Kontraktu nr II p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 5,6,10 – dokończenie Robót" objętego Projektem pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego" POIS.01.01.00-00-249/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Działając na podstawie pkt 32.2 Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Dla Część I przedmiotu zamówienia:

Konsorcjum firm:

(Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

(Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

KAN-MIX Andrzej Jedyk

ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający wybrał w/w ofertę jako najkorzystniejszą, ponieważ jej treść jest zgodna
z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów 100 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

l.p.

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

1)

Cena

95%

2)

Skrócenie Czasu na Ukończenie dla Części I

5%

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest pkt 26.7 Instrukcji dla Wykonawców.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla tej części zamówienia:

L.dz.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

6671

Konsorcjum firm:

(Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

(Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

KAN-MIX Andrzej Jedyk

ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

100

Dla Część II przedmiotu zamówienia:

Konsorcjum firm:

(Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

(Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

KAN-MIX Andrzej Jedyk

ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający wybrał w/w ofertę jako najkorzystniejszą, ponieważ jej treść jest zgodna
z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów 100 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

l.p.

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

1)

Cena

95%

2)

Skrócenie Czasu na Ukończenie dla Części II

5%

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest pkt 26.7 Instrukcji dla Wykonawców.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla tej części zamówienia:

L.dz.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

6671

Konsorcjum firm:

(Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

(Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

KAN-MIX Andrzej Jedyk

ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

100

Dla Część III przedmiotu zamówienia:

Konsorcjum firm:

(Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

(Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

KAN-MIX Andrzej Jedyk

ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający wybrał w/w ofertę jako najkorzystniejszą, ponieważ jej treść jest zgodna
z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów 100 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

l.p.

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

1)

Cena

95%

2)

Skrócenie Czasu na Ukończenie dla Części III

5%

.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest pkt 26.7 Instrukcji dla Wykonawców.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla tej części zamówienia:

L.dz.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

6671

Konsorcjum firm:

(Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

(Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

KAN-MIX Andrzej Jedyk

ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

100

6672

FHU FATA s.c. Tomasz Gąsiorek, Piotr Michniewicz

Krzysztoforzyce 170, 32-010 Kocmyrzów-Luborzyca

86,89

Działając na podstawie pkt 32.2 d) Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu przez wybranego Wykonawcę wszelkich formalności w terminie określonym w pkt 33.5 IDW
z zastrzeżeniem pkt 35.4 IDW.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia dla Kontraktu nr II p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 5,6,10 – dokończenie Robót” objętego Projektem pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” POIS.01.01.00-00-249/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

 1. Działając na podstawie pkt 32.2 Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  1. Dla Część I przedmiotu zamówienia:

   Konsorcjum firm:

   (Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

   Węglew 218, 62-590 Golina

   (Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

   KAN-MIX Andrzej Jedyk

   ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

   Uzasadnienie wyboru oferty:

   Zamawiający wybrał w/w ofertę jako najkorzystniejszą, ponieważ jej treść jest zgodna
   z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów 100 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

 1. 1)

Cena

95%

 1. 2)

Skrócenie Czasu na Ukończenie dla Części I

5%

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest pkt 26.7 Instrukcji dla Wykonawców.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla tej części zamówienia:

L.dz.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

6671

Konsorcjum firm:

(Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

(Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

KAN-MIX Andrzej Jedyk

ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

100

 

  1. Dla Część II przedmiotu zamówienia:

   Konsorcjum firm:

   (Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

   Węglew 218, 62-590 Golina

   (Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

   KAN-MIX Andrzej Jedyk

   ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

   Uzasadnienie wyboru oferty:

   Zamawiający wybrał w/w ofertę jako najkorzystniejszą, ponieważ jej treść jest zgodna
   z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów 100 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

 1. 1)

Cena

95%

 1. 2)

Skrócenie Czasu na Ukończenie dla Części II

5%

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest pkt 26.7 Instrukcji dla Wykonawców.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla tej części zamówienia:

L.dz.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

6671

Konsorcjum firm:

(Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

(Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

KAN-MIX Andrzej Jedyk

ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

100

 

  1. Dla Część III przedmiotu zamówienia:

   Konsorcjum firm:

   (Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

   Węglew 218, 62-590 Golina

   (Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

   KAN-MIX Andrzej Jedyk

   ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

   Uzasadnienie wyboru oferty:

   Zamawiający wybrał w/w ofertę jako najkorzystniejszą, ponieważ jej treść jest zgodna
   z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów 100 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

 1. 1)

Cena

95%

 1. 2)

Skrócenie Czasu na Ukończenie dla Części III

5%

.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest pkt 26.7 Instrukcji dla Wykonawców.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla tej części zamówienia:

L.dz.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

6671

Konsorcjum firm:

(Lider) KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

(Partner) Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

KAN-MIX Andrzej Jedyk

ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

 100

6672

FHU FATA s.c. Tomasz Gąsiorek, Piotr Michniewicz

Krzysztoforzyce 170, 32-010 Kocmyrzów-Luborzyca

86,89

 

 

  1. Działając na podstawie pkt 32.2 d) Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu przez wybranego Wykonawcę wszelkich formalności w terminie określonym w pkt 33.5 IDW
   z zastrzeżeniem pkt 35.4 IDW.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (K.II Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)K.II Zawiadomienie o wyborze oferty.pdfzawiadomienie o wyborzeAndrzej Męcina1718 kB8012015-11-30 12:10