Wszelkie informacje dotyczące przerw w dostawie wody można uzyskać pod numerem telefonu 44-724-63-39 oraz w Wydziale Eksploatacji Sieci przy ulicy Kępa 19.