W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku przeprowadzone zostały w Spółce trzy kontrole zewnętrzne:

1) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - przestrzeganie przepisów z decyzji administracyjnej,

2) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim - ocena stanu sanitarno - technicznego ujęcia wodociagowego,

3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim - kontrola prawidłowości w opłacaniu składek, naliczaniu uprawnień dla świadczeń z ubezpieczenia społecznego i inne.

Zaleceń pokontrolnych brak.

 

W 2021 roku w Spółce dokonano dwie kontrole zewnętrzne:

1) przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu - przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wymagań z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - kontrola instalacji przetwarzania odpadów.

Zaleceń pokontrolnych brak. 

 

W roku 2020 od stycznia do grudnia przeprowadzono w ZGW-K ogólnie 2 kontrole: 

1) Najwyższa Izba Kontroli Delegatrura w Łodzi - kontrola dotycząca zbierania i oczyszczania ścieków,

2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim - kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

 Zaleceń pokontrolnych brak.

 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - kontrola w zakresie wytwarzania i przetwarzania odpadów,

2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim - kontrola oczyszczalni ścieków,

3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - kontrola wniosku o umorzenie pożyczki,

4) Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim - przestrzeganie postanowień umowy,

5) Powiatowa Stacja - Sanitarno Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim - kontrola w zakresie badania jakości wody,

Kontrole zakończone protokołami. Uwag brak.

 

W roku 2018 Spółka została skontrolowana przez:

1) Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Tomaszowie Mazowieckim - zatwierdzenie systemu jakości badań wody oraz kontrola stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego i pobieranie prób,

2)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - kontrola realizacji umowy,

3) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim - kontrola realizacji obowiązków z pozowlenia wodnoprawnego.

 

W roku 2017 od stycznia do grudnia przeprowadzono w ZGW-K ogólnie 4 kontrole:

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - kontrola zakresu rzeczowego umowy dotacji,

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim - brak zaleceń pokontrolnych,

3) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim - zatwierdzenie systemu jakości badań wody,

4) Państwowa Inspekcja Pracy w Piotrkowie Trybunalskim - zaleceń pokontrolnych brak.

 

W roku 2016 przeprowadzono w Spółce ogólnie 15 kontroli:

      1)      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – łącznie 13 kontroli w zakresie prawidłowej realizacji umowy nr 68/OW/P/2011, 866/OW/D/2016 oraz 154/OW/D/2016,

      2)      Państwowa Inspekcja Pracy – jedna kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy,

      3)      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi – 1 kontrola mająca na celu sprawdzenie właściwego odprowadzania ścieków do rzeki Pilicy.

            Decyzji po kontroli nie wydano.

 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w Zakładzie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przeprowadzono 11 kontroli zewnętrznych:

       1)      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeprowadził ogólnie 8 kontroli w związku z realizacją umowy na dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”,

        2)      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadził 1 kontrolę na oczyszczalni ścieków,

  3)      Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 2 kontrole w sprawie bezpieczeństwa pracy.

 

W roku 2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeprowadził 10 kontroli z realizacji zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego". Jedna kontrola dotyczyła badania jakości wody i przeprowadzona została przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Tomaszowie Mazowieckim.

 

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przeprowadzono 3 kontrole zewnętrzne:

- 1 kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim -  badanie jakości wody;

- 2 kontrole z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) - brak uwag.

 

W roku 2012 przeprowadzono w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. nastepujące kontrole zewnętrzne:

- 1 kontrola Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi - bez uwag;

- 1 kontrola z Narodowego Funduszu Ochrony Śodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) - zalecenia pokontrolne.

 

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przeprowadzono w Spółce 3 kontrole zewnętrzne:

- 1 kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim,

- 1 kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim,

- 1 kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Decyzji po kontroli nie wydano.

 

W roku 2010 przeprowadzono w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. następujące kontrole:

- 3 kontrole Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim,

- 8 kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Decyzji pokontrolnych nie wydano.

 

W okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. przeprowadzono w Spółce 18 kontroli zewnętrznych:

- 1 kontrola Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim,

- 16 kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

- 1 kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (7._budowa_sieci_na_majowej.doc)7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy pasa drogoegoNa dzień 25 lutego 2008 roku w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. przeprowadzone zostały następujące kontrole:Monika Walczak0 kB4692008-07-07 14:58
Pobierz plik (6._dostawa_i_montaz_2_separatorow_lamelowych_z_osadnikami.doc)6. Dostawa i montaż 2 separatorów lamelowych z osadnikami do odprowadzania i oczNa dzień 25 lutego 2008 roku w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. przeprowadzone zostały następujące kontrole:Monika Walczak0 kB4222008-06-26 12:22
Pobierz plik (5._budowa_sieci_na_siennej,_smutnej_i_poprzecznej.doc)5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granicy pasa drogowegNa dzień 25 lutego 2008 roku w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. przeprowadzone zostały następujące kontrole:Monika Walczak0 kB4152008-06-26 12:07
Pobierz plik (3._kontrola_wykorzystania_srodkow_z_umorzenia_pozyczki(1).doc) 3. Kontrola inwestycji nt. "Budowa awaryjnej studni głębinowej nr 4 i zabudowaNa dzień 25 lutego 2008 roku w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. przeprowadzone zostały następujące kontrole:Monika Walczak0 kB4362008-03-03 11:58
Pobierz plik (4._kontrola_wykorzystania_srodkow_z_umorzenia_pozyczki(1).doc)4. Kontrola realizacji inwestycji nt. "Termomodernizacja budynku administracyjnNa dzień 25 lutego 2008 roku w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. przeprowadzone zostały następujące kontrole:Monika Walczak0 kB4332008-03-03 11:57
Pobierz plik (5._kontrola_inwestycji_na_Rudej_22.08.07.doc)5. Kontroli inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniamPrzeprowadzone kontrole zewnętrzne w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w okresie od 1 lipca 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku dotyczyły:Monika Walczak0 kB3942008-03-03 11:41
Pobierz plik (2._kontrola_dot.dostawy_i_montazu_separatorow_lamelowych.doc)2. Kontrola inwestycji dot. dostawy i montażu 3 separatorów lamelowych z osadnikNa dzień 25 lutego 2008 roku w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. przeprowadzone zostały następujące kontrole:Monika Walczak0 kB4402008-03-03 11:31
Pobierz plik (1._zakup_srodkw_trwalych.doc)1. Zakupu środków trwałych - odliczenia VAT-u - podatku od towarów i usług.Na dzień 25 lutego 2008 roku w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. przeprowadzone zostały następujące kontrole:Monika Walczak0 kB4652008-03-03 11:30
Pobierz plik (4._kontrola_zakupu_sam.wielofunkcyjnego_22.03.07.doc)4. Kontroli przeznaczenia środków finansowych (uzyskanych z umorzenia pożyczki nPrzeprowadzone kontrole zewnętrzne w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w okresie od 1 lipca 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku dotyczyły:Monika Walczak0 kB4832008-03-03 11:26
Pobierz plik (3._kontrola_zakupu_tv_inspekcji_sanitarnej_01.02.07.doc)3. Kontroli wykorzystania środków finansowych na zakup i zabudowę samochodu ciężPrzeprowadzone kontrole zewnętrzne w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w okresie od 1 lipca 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku dotyczyły:Monika Walczak0 kB4422008-03-03 11:24
Pobierz plik (2._kontrola_termomodernizacji_13.09.06.doc)2 Kontroli realizacji inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku administraPrzeprowadzone kontrole zewnętrzne w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w okresie od 1 lipca 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku dotyczyły:Monika Walczak0 kB4442008-03-03 11:22
Pobierz plik (1._kontrola_budowy_awaryjnej_studni_25.01.06.doc)Kontroli inwestycji pn. "Budowa awaryjnej studni głębinowej nr 4 i zabudowa agrPrzeprowadzone kontrole zewnętrzne w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w okresie od 1 lipca 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku dotyczyły:Monika Walczak0 kB4422008-03-03 11:14