Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego - 2013 rok

ZGWiK w Tomaszowie MazowieckimProjekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”
współfinansowany przez Unię Europejską, przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii


Zarząd

Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej

w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.

Szanowni Państwo,
 

Realizując Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności informujemy, że stworzyliśmy możliwość przyłączenia Waszej nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji w Państwa ulicy, na preferencyjnych zasadach, korzystając z szeregu ulg. Zasady te obowiązują tylko do czasu zakończenia realizacji w/w inwestycji.

Aby skorzystać z preferencyjnych zasad i móc przyłączyć się do nowej kanalizacji należy:

1.Złożyć wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z kanalizacją ZGW-K. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej www. http://www.promocjaprojektu.zgwk.pl/, www.zgwk.pl lub w siedzibie Spółki przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Maz.

2.Po złożeniu wniosku, w terminie 7 dni od daty złożenia, Wnioskodawca otrzyma bezpłatnie od ZGW-K:

a) warunki techniczne na wykonanie połączenia,  

b) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500,

c) Projekt Techniczny wykonania połączenia kanalizacyjnego.

3.W terminie 6 miesięcy od daty otrzymania Projektu Technicznego Wnioskodawca na własny koszt powinien zrealizować połączenie.

4.Kolejnym krokiem jest wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Taką inwentaryzację wykonuje uprawniony geodeta.

5.Po wykonaniu połączenia i uzyskaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez właściciela nieruchomości, na podstawie zgłoszenia do ZGW-K, pracownicy Wydziału Eksploatacji Sieci Spółki dokonają w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, odbioru technicznego wykonanego połączenia. Z czynności odbioru sporządzany jest Protokół według wzoru dostępnego na stronie http://www.promocjaprojektu.zgwk.pl/.

6.Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy z ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie odprowadzania ścieków. Trzeba wypełnić i podpisać wniosek, który wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Wydziale Eksploatacji Sieci Naszej Spółki. Druki wniosku o zawarcie umowy można pobrać w siedzibie Spółki, albo ze strony internetowej http://www.promocjaprojektu.zgwk.pl/

Kompletna dokumentacja do podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odprowadzania ścieków składa się z następujących dokumentów:

    Wypełniony i podpisany wniosek na zawarcie umowy,
    Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją połączenia,
    Protokół odbioru z wykonania połączenia,
    Kserokopia aktu własności nieruchomości,
    Kserokopia dowodu osobistego.

Załączniki do pobrania:


1. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie połączenia kanalizacyjnego,
2. Protokół odbioru z wykonania połączenia,
3. Wniosek o zawarcie umowy.

Mieszkańcu – WYKORZYSTAJ SZANSE wykonując połączenie
swojej nieruchomości z nowo wybudowaną siecią kanalizacyjną
w trakcie prowadzonej przez nas inwestycji.

 

Andrzej Barański Ryszard Grudziński

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733
KRS- 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS
konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214
Kapitał zakładowy: 
87.489.000

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (WYKAZ ULIC - 3.pdf)WYKAZ ULIC - 3.pdf Monika Kosylak344 kB4522014-04-25 09:19
Pobierz plik (WYKAZ ULIC - 2.pdf)WYKAZ ULIC - 2WYKAZ ULIC - 2Monika Kosylak75 kB4132014-02-17 10:53
Pobierz plik (wniosek o zgodę na wykonanie przyłącza.doc)Wniosek o zgodę na wykonanie przyłącza Administrator163 kB4092013-12-19 14:39
Pobierz plik (POTWIERDZENIE ODBIORU.doc)Potwierdzenie odbioru Administrator151 kB4242013-12-19 14:38
Pobierz plik (wniosek o zawarcie umowy.doc)Wniosek o zawarcie umowy Administrator163 kB4302013-12-19 14:38
Pobierz plik (WYKAZ_ULIC.pdf)WYKAZ ULIC Administrator77 kB4112013-12-19 14:37
Pobierz plik (Pismo do mieszkańców.pdf)PISMO DO MIESZKAŃCÓW Administrator2808 kB5232013-12-19 14:37

    

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Starosty Tomszowskiego o wydaniu pozwolenia na renowację Kolektora B.pdf)Obwieszczenie Starosty Tomszowskiego o wydaniu pozwolenia na renowację Kolektora Administrator425 kB4192013-12-16 10:47

    

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu pozwolenia na budowę ul. Aliny , Andrzeja-Biołobrzegi.pdf)Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu pozwolenia na budowę ul. Aliny,  Administrator417 kB4212013-12-16 10:45

   

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego -budowa kanalizacji w ulicach Popiełuszki Traugutta, Chopina,.......(21 dni).pdf)Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego -budowa kanalizacji w ulicach Popiełuszki  Administrator680 kB4052013-12-05 16:06

    

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego -budowa kanalizacji w ulicach Legionów, Rumiankowa, Kalinowa.....(21 dni).pdf)Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego -budowa kanalizacji w ulicach Legionów, Ru Administrator625 kB4182013-12-05 16:04