Wypracowany przez Spółkę w 2022 roku zysk netto w kwocie 100.182,84 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Wypracowany przez Spółkę w 2021 roku zysk netto w kwocie 21.290,04 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Wypracowany przez Spółkę w 2020 roku zysk netto w kwocie 3.235.079,61 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Wypracowany przez Spółkę w 2019 roku zysk netto w kwocie 1.028.747,12 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Wypracowany przez Spółkę w 2018 roku zysk netto w kwocie 1.668.044,93 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Wypracowany przez Spółkę w 2017 roku zysk netto w kwocie 1.446.612,20 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Wypracowany przez Spółkę w 2016 roku zysk netto w kwocie 3.397.694,17 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Wypracowany przez Spółkę w 2015 roku zysk netto w kwocie 4.427.992,75 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Wypracowany przez Spółkę w 2014 roku zysk netto w kwocie    800.081,46 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Wypracowany przez Spółkę w 2013 roku zysk netto w kwocie 1.591.932,08 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Wypracowany przez Spółkę w 2012 roku zysk netto w kwocie    252.746,26 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Wypracowany przez Spółkę w 2011 roku zysk netto w kwocie    133.622,68 zł został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19.05.2011 r. strata osiągnięta przez Spółkę w 2010 roku w wysokości (-) 210.492,72 zł została pokryta kapitałem zapasowym.

W związku z wypracowanym przez Spółkę zyskiem netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 859.084,18 zł, Zarząd podjął decyzje o przeznaczeniu całej kwoty zysku na rozwój Spółki poprzez zwiększenie kapitału zapasowego.

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2008 rok w wysokości 826.138,74 zł został przeznaczony na wypłatę nagród dla pracowników oraz na rozwój Spółki.

W 2007 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 108.462,12 zł, który został na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników przeznaczony w całości na wypłatę nagród dla pracowników ZGW-K.

Za 2006 rok Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. osiągnął zysk netto w wysokości 252.118,84 zł i zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników został on przeznaczony na:

1) wypłatę nagród dla pracowników w wysokości 100.000,00 zł,

2) na rozwój Spółki 152.118,84 zł na kapitał zapasowy.