Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. znajduje się przy ulicy Kępa 19
Spółka czynna jest:
- poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00 - 15.00 --> Kasa czynna od 7.30 - 14.00
- czwartek w godzinach od 7.00 - 18.00 --> Kasa czynna od 7.30 - 17.30
Wydział Logistyki Usługowej i Obsługi Klientów
tel.044-724-41-32; 724-50-20 lub 044-724-22-92 wew. 117, 118, 119
Wydział zajmuje się m.in.:
- wystawianiem faktur,
- zużyciem wodomierzy i podliczników,
- windykacją powstałego zadłużenia,
- zawieraniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 
Wydział Eksploatacji Sieci
tel. 044-724-22-92 wew. 111 lub 044-724-63-39
Wydział Eksploatacji zajmuje się m.in.:
- usuwaniem awarii,
- udrażnianiem kanalizacji sanitarnej,
- wydawaniem warunków technicznych,
- sprawami dotyczącymi wodomierzy i przyłączy.
 
Wszelką dokumentację dotyczącą uzyskania warunków technicznych należy składać w sekretariacie Spółki.
Informacje na jakim etapie realizacji są warunki techniczne można uzyskać pod numerem telefonu 044-724-22-92 lub 044-724-63-39.
 
 
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne czynne całą dobę
pod numerem telefonu:
044-724-63-39 lub 0-693-713-375