Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Aktywa trwałe 220 756 345,43 zł
Wartości niematerialne i prawne 14 323,27 zł
Rzeczowe aktywa trwałe 22 042 137,47 zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 320 584,69 zł
Aktywa obrotowe 11 860 136,15 zł
Zapasy 546 685,52 zł
Należności krótkoterminowe 4 561 928,42 zł
Inwestycje krótkoterminowe 5 334 687,73 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 461 834,48 zł
Suma bilansowa 232 616 481,58 zł
Kapitał własny 106 865 240,55 zł
Kapitał podstawowy 72 024 000,00 zł
Kapitał zapasowy 19 558 807,94 zł
Kapitał rezerwowy 15 182 249,77 zł
Zysk 100 182,84 zł
Przychody ze sprzedaży 48 108 287,29 zł
Pozostałe przychody operacyjne 3 939 954,08 zł
Przychody finansowe 60 368,44 zł
Zatrudnienie ogółem 166

 

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Aktywa trwałe 215 580 418,65 zł
Wartości niematerialne i prawne 25 976,28 zł
Rzeczowe aktywa trwałe 215 064 981,37 zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 489 461,00 zł
Aktywa obrotowe 9 825 630,47 zł
Zapasy 462 916,21 zł
Należności krótkoterminowe 4 641 379,12 zł
Inwestycje krótkoterminowe 3 956 780,43 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 764 554,71 zł
Suma bilansowa 225 406 049,12 zł
Kapitał własny 92 520 057,71 zł
Kapitał podstawowy 72 024 000,00 zł
Kapitał zapasowy 19 537 517,90 zł
Kapitał rezerwowy 937 249,77 zł
Zysk 21 290,04 zł
Przychody ze sprzedaży 44 852 271,42 zł
Pozostałe przychody operacyjne 3 549 579,73 zł
Przychody finansowe 25 689,69 zł
Zatrudnienie ogółem 162

 

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Aktywa trwałe 220 014 433,42 zł
Wartości niematerialne i prawne 133 450,70 zł
Rzeczowe aktywa trwałe 219 237 944,72 zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 643 038,00 zł
Aktywa obrotowe 12 517 385,27 zł
Zapasy 246 038,60 zł
Należności krótkoterminowe 3 732 644,87 zł
Inwestycje krótkoterminowe 8 119 734,84 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 418 966,96 zł
Suma bilansowa 232 531 818,69 zł
Kapitał własny 91 698 767,67 zł
Kapitał podstawowy 70 499 000,00 zł
Kapitał zapasowy 16 302 438,29 zł
Kapitał rezerwowy 1 662 249,77 zł
Zysk 3 235 079,61 zł
Przychody ze sprzedaży 41 503 727,87 zł
Pozostałe przychody operacyjne 7 457 071,98 zł
Przychody finansowe 165 654,68 zł
Zatrudnienie ogółem 157

 

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku:

Aktywa trwałe 221 744 346,53 zł
Wartości niematerialne i prawne 206 714,99 zł
Rzeczowe aktywa trwałe 221 013 899,54 zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 523 732,00 zł
Aktywa obrotowe 7 234 768,61 zł
Zapasy 251 309,88 zł
Należności krótkoterminowe 4 674 382,50 zł
Inwestycje krótkoterminowe 1 862 423,61 zł
Krótkoterminowe rozlczenia międzyokresowe 446 652,62 zł
Suma bilansowa 228 979 115,14 zł
Kapitał własny 84 931 688,06 zł
Kapitał podstawowy 66 204 000,00 zł
Kapitał zapasowy 15 273 691,17 zł
Kapitał rezerwowy 2 425 249,77 zł
Zysk 1 028 747,12 zł
Przychody ze sprzedaży 38 111 872,33 zł
Pozostałe przychody operacyjne 3 234 387,05 zł
Przychody finansowe 24 547,34 zł
Zatrudnienie ogółem 134

 

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku:

Aktywa trwałe 216 827 396,19 zł
Wartości niematerialne i prawne 1875,00 zł
Rzeczowe aktywa trwałe 216 267 755,19 zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 557 766,00 zł
Aktywa obrotowe 6 857 416,83 zł
Zapasy 227 914,78 zł
Należności krótkoterminowe 3 584 318,65 zł
Inwestycje krótkoterminowe 2 548 639,27 zł
Krótkoterminowe rozlczenia międzyokresowe 496 544,13 zł
Suma bilansowa 223 684 813,02 zł
Kapitał własny 81 414 940,94 zł
Kapitał podstawowy 64 974 000,00 zł
Kapitał zapasowy 13 605 646,24 zł
Kapitał rezerwowy 1 167 249,77 zł
Zysk 1 668 044,93 zł
Przychody ze sprzedaży 36 038 860,77 zł
Pozostałe przychody operacyjne 3 540 810,35 zł
Przychody finansowe 56 320,12 zł
Zatrudnienie ogółem 122

 

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku:

Aktywa trwałe 221 748 474,47 zł
Wartości niematerialne i prawne 9 375,00 zł
Rzeczowe aktywa trwałe 221 154 909,47 zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 584 190,00 zł
Aktywa obrotowe 7 369 963,24 zł
Zapasy 201 989,31 zł
Należności krótkoterminowe 3 478 819,31 zł
Inwestycje krótkoterminowe 3 244 259,67 zł
Krótkoterminowe rozlczenia międzyokresowe 444 894,95 zł
Suma bilansowa 229 118 437,71 zł
Kapitał własny 79 516 896,01 zł
Kapitał podstawowy 64 974 000,00 zł
Kapitał zapasowy 12 159 034,04 zł
Kapitał rezerwowy 937 249,77 zł
Zysk 1 446 612,20 zł
Przychody ze sprzedaży 34 493 402,10 zł
Pozostałe przychody operacyjne 2 436 408,38 zł
Przychody finansowe 57 162,93 zł
Zatrudnienie ogółem 119

 

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku:

Aktywa trwałe 227 251 131,23 zł
Wartości niematerialne i prawne 6 998,19 zł
Rzeczowe aktywa trwałe 226 697 534,04 zł
Inwestycje długoterminowe 546 599,00 zł
Aktywa obrotowe 7 254 899,17 zł
Zapasy 243 155,43 zł
Należności krótkoterminowe 3 372 584,22 zł
Suma bilansowa 234 506 030,40 zł
Kapitał własny 78 070 283,81 zł
Kapitał podstawowy 64 974 000,00 zł
Kapitał zapasowy 8 761 339,87 zł
Kapitał rezerwowy 937 249,77 zł
Zysk netto 3 397 694,17 zł
Przychody ze sprzedaży 32 077 651,97 zł
Pozostałe przychody operacyjne 5 234 752,97 zł
Przychody finansowe 51 357,74 zł
Zatrudnienie ogółem (etaty) 119

 

 

Dane Spółki na dzień 31 drudnia 2015 r.:

Ogólna wartość majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 230.745.875,23 zł. Na aktywa trwałe wynoszące ogółem 217.085.248,71 zł składają się:

 a) wartości niematerialne i prawne 21.699,71 zł,

b) rzeczowe aktywa trwałe 216.442.352,00 zł,

 c) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 621,197,00 zł.

 Aktywa obrotowe wynoszą ogółem 13.660.626,53 zł.

 Dane Spółki za rok 2015:

    Aktywa trwałe                                     217.085.248 zł

    Rzeczowe aktywa trwałe                   216.442.352  zł

    Aktywa obrotowe                                  13.660.626 zł

    Zapasy                                                       177.542 zł

    Należności krótkoterminowe                  9.983.703 zł

 

   Suma bilansowa                                230.745.875 zł

    Kapitał własny                                     74.532.589 zł

    Kapitał podstawowy                            64.834.000 zł

    Kapitał zapasowy                                  4.333.347 zł

    Kapitał rezerwowy                                    937.249 zł

    Zysk netto                                               4.427.992 zł

    Przychody netto ze sprzedaży            29.725.346 zł

    Pozostałe przychody operacyjne           1.805.077 zł

    Przychody finansowe                                  83.079 zł

    Zatrudnienie ogółem (etaty)                   121

 Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r.:

Ogólna wartość majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 135.578.397,61 zł. Na aktywa trwałe wynoszące ogółem 115.274.393 zł składają się:

 a) wartości niematerialne i prawne 9.219,270 zł,

 b) rzeczowe aktywa trwałe 114.637.800,89 zł,

 c) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 496.880,00 zł.

 Aktywa obrotowe wynoszą ogółem 20.304.004,45 zł.

 Dane Spółki za rok 2014:

    Aktywa trwałe                                     115.274.393 zł

    Rzeczowe aktywa trwałe                   114.637.800  zł

    Aktywa obrotowe                                  20.304.004 zł

    Zapasy                                                       217.411 zł

    Należności krótkoterminowe                  7.962.629 zł

 

   Suma bilansowa                                135.578.397 zł

    Kapitał własny                                     70.104.596 zł

    Kapitał podstawowy                            64.369.000 zł

    Kapitał zapasowy                                  3.533.265 zł

    Kapitał rezerwowy                                 1.402.249 zł

    Zysk netto                                                800.081 zł

    Przychody netto ze sprzedaży            26.566.938 zł

    Pozostałe przychody operacyjne             326.338 zł

    Przychody finansowe                               158.687 zł

    Zatrudnienie ogółem (etaty)                   121

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r.:

Ogólna wartość majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 79.585.859,77 zł. Na aktywa trwałe wynoszące ogółem 68.075.586,11 zł składają się:

 a) wartości niematerialne i prawne 13.246,00 zł,

 b) rzeczowe aktywa trwałe 67.565.460,11 zł,

 c) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 496.880,00 zł.

 Aktywa obrotowe wynoszą ogółem 11.510.273,66 zł.

 Dane Spółki za rok 2013:

    Aktywa trwałe                                   68.075.586 zł

    Rzeczowe aktywa trwałe                 67.565.460 zł

    Aktywa obrotowe                              11.510.273 zł

    Zapasy                                                   180.712 zł

    Należności krótkoterminowe              3.983.686 zł

 

   Suma bilansowa                            79.585.859 zł

    Kapitał własny                                68.839.515 zł

    Kapitał podstawowy                       64.369.000 zł

    Kapitał zapasowy                             1.941.333 zł

    Kapitał rezerwowy                               937.249 zł

    Zysk netto                                         1.591.932 zł

    Przychody netto ze sprzedaży        24.581.926 zł

    Pozostałe przychody operacyjne         495.684 zł

    Przychody finansowe                           350.327 zł

    Zatrudnienie ogółem (etaty)                   122,74

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r.:

Ogólna wartość majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 67.679.533,24 zł. Na aktywa trwałe wynoszące ogółem 52.563.186,79 zł składają się:

 a) wartości niematerialne i prawne 20.672,47 zł,

 b) rzeczowe aktywa trwałe 52.087.907,32 zł,

 c) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 454.607,00 zł.

 Aktywa obrotowe wynoszą ogółem 15.116.346,45 zł.

 Dane Spółki za rok 2012:

    Aktywa trwałe                                   52.563.186 zł

    Rzeczowe aktywa trwałe                 52.087.907 zł

    Aktywa obrotowe                              15.116.346 zł

    Zapasy                                                   150.321 zł

    Należności krótkoterminowe              2.693.947 zł

 

   Suma bilansowa                            67.679.533 zł

    Kapitał własny                                61.792.583 zł

    Kapitał podstawowy                       58.914.000 zł

    Kapitał zapasowy                             1.688.587 zł

    Kapitał rezerwowy                               937.249 zł

    Zysk netto                                            252.746 zł

    Przychody netto ze sprzedaży      24.071.765 zł

    Pozostałe przychody operacyjne        279.991 zł

    Przychody finansowe                          517.984 zł

    Zatrudnienie ogółem (etaty)                   122,88

 Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r.:

Ogólna wartość majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 61.475.908,80 zł. Na aktywa trwałe wynoszące ogółem 49.711.465,77 zł składają się:

a) wartości niematerialne i prawne 19.341,24 zł,

b) rzeczowe aktywa trwałe 49.266.494,53 zł,

c) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 425.630,00 zł.

Aktywa obrotowe wynoszą ogółem 11.764.443,03 zł.

 Dane Spółki za rok 2011:

   Aktywa trwałe                                  49.711.465 zł

   Rzeczowe aktywa trwałe               49.266.494 zł

   Aktywa obrotowe                            11.764.443 zł

   Zapasy                                                154.830 zł

   Należności krótkoterminowe           1.933.457 zł

   Suma bilansowa                            61.475.908 zł

 

   Kapitał własny                                56.643.637 zł

   Kapitał podstawowy                       52.018.000 zł

   Kapitał zapasowy                             1.544.765 zł

   Kapitał rezerwowy                            2.937.250 zł

   Zysk netto                                            133.622 zł

 

   Przychody netto ze sprzedaży      22.025.031 zł

   Pozostałe przychody operacyjne         98.513 zł

   Przychody finansowe                         251.028 zł

    Zatrudnienie ogółem (etaty)                   124,28

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2010 r.:

Ogólna wartość majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 60.319.851,01zł. Na aktywa trwałe wynoszące ogółem 51.193.326,19 zł składają się:

a) wartości niematerialne i prawne 3.759,11zł,

b) rzeczowe aktywa trwałe 50.881.673,83 zł,

c) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 307.893,25 zł.

Aktywa obrotowe wynoszą ogółem 9.126.524,82 zł.

Dane Spółki na dzien 31 grudnia 2009 r.:

Ogólna wartość majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 55.907.613,85 zł. Na aktywa trwałe wynoszące ogółem 46.663.620,40 zł składają się:

a) wartości niematerialne i prawne 3.745,90 zł,

b) rzeczowe aktywa trwałe 46.590.351,50 zł,

c) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 69.523,00 zł.

Aktywa obrotowe wynoszą ogółem 9.243.993,45 zł.

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2008 r.:

Ogólna wartość majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 49.324.497,70 zł. Na aktywa trwałe wynoszące ogółem 40.870.994,38 zł składają się:

a) wartości niematerialne i prawne 7.879,47 zł,

b) rzeczowe aktywa trwałe 40.805.518,91 zł,

c) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 57.596,00 zł.

Aktywa obrotowe wynoszą ogółem 8.453.503,32 zł.

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r.:

Ogólna wartość majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 50.846.817,23 zł. Na aktywa trwałe wynoszące ogółem 40.272.184,54 zł składają się:

a) wartości niematerialne i prawne 43.376,10 zł,

b) rzeczowe aktywa trwałe 39.893.728,08 zł,

c) inwestycje długoterminowe 255.000,00 zł,

d) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80.080,36 zł.

Aktywa obrotowe wynoszą ogółem 10.574.632,69 zł.

Dane Spółki na dzień 31 grudnia 2006 r.:

Ogólna wartość majątku Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 35.610.933,39 zł. Na aktywa trwałe wynoszące ogółem 29.216.672,35 zł składają się:

a) wartości niematerialne i prawne 72.025,63 zł,

b) rzeczowe aktywa trwałe 28.750.454,47 zł,

c) inwestycje długoterminowe 210.000,00 zł,

d) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 184.192,25 zł.

Aktywa obrotowe wynoszą ogółem 6.394.261,04 zł.