Informacje dotyczące działalności Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. w okresie od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2005 roku udostępnione są dla Zainteresowanych w siedzibie Spółki przy ulicy Kępa 19.