Pełna treść decyzji zatwierdzającej Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

cena wody od 12 08 2023

cena ścieków od 12 08 2023

 

Pełna treść decyzji zatwierdzającej taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków znajduje się pod adresem: Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

taryfa woda 

sort asctaryfa ścieki

cieki

 

 

 

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodą i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w okresie 15.05.2018 r. – 14.05.2021 r. obowiązują następujące taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

Netto

Brutto

 1. Wszyscy odbiorcy oraz na cele określone w art. 22 ustawy:

 2. Stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę):

        a) za gotowość (wodomierze główne i podliczniki)

        b) za odczyt (lokale indywidualne w budynkach wielolokalowych)

        c) za rozliczenie (ryczałty)

 4,02 zł/m3

  

 

3,05 zł/odb./mies.

3,05 zł/odb./mies.

3,05 zł/odb./mies.

 4,34 zł/m3

  

 

3,29 zł/ odb./mies.

 3,29 zł/ odb./mies.

 3,29 zł/ odb./mies.

Za ścieki bytowe i przemysłowe wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

Netto

Brutto

1. Dostawcy ścieków bytowych

2. Dostawcy ścieków przemysłowych, z wyjątkiem grupy 3.

3. Dostawcy ścieków przemysłowych, ponad 300 tys. m3/rok/odb

 4. Stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę):

       a) za gotowość (wodomierze główne, ryczałty)

       b) za odczyt (urządzenia pomiarowe)

 6,56 zł/m3

 6,68 zł/m3

 6,39 zł/m3

 

 

4,08 zł/odb./mies.

4,08 zł/odb./mies.

7,08 zł/m3

 7,21 zł/m3

 6,90 zł/m3

 

 

4,08 zł/ odb./mies.

4,08 zł/ odb./mies.

          

  

 

Komunikat o taryfach na rok 2017

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych

na okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (w złotych, netto) wynosi:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

2017 netto

1. wszyscy odbiorcy oraz na cele określone w art. 22 ustawy:

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę):

       a) za gotowość (wodomierze główne i podliczniki)

       b) za odczyt (lokale indywidualne w bud. wielolokalowych)

       c) za rozliczenie (ryczałty)

4,02 zł/m3

               3,05 zł/ odb./mies.

3,05 zł/ odb./mies.

3,05 zł/ odb./mies.

Za ścieki bytowe i przemysłowe wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

2017 netto

1. dostawcy ścieków bytowych

2. dostawcy ścieków przemysłowych

3. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę):

       a) za gotowość (wodomierze główne, ryczałty)

       b) za odczyt (urządzenia pomiarowe)

6,56 zł/m3

6,68 zł/m3

4,08 zł/ odb./mies.

4,08 zł/ odb./mies.

Za wody opadowe i roztopowe:

2017 netto

1. opłata zmienna:

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę):

    a) za rozliczenie

5,19 zł/m3

4,08 zł/ odb./mies.

 

 W taryfie na rok 2017 przyjmujemy do rozliczeń za wody opadowe i roztopowe średnią ilość opadów z ostatnich 10 lat, która wynosi 0,0521 m3/m2 na miesiąc.

 

Komunikat o taryfach na rok 2016

Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 139  z późn. zm.) informuje, że w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. obowiązują następujące taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych

na okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (w złotych, netto) wynosi:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

2016

1. wszyscy odbiorcy oraz na cele określone w art. 22 ustawy:

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci    tylko jedną opłatę):

       a) za gotowość (wodomierze główne i podliczniki)

       b) za odczyt (lokale indywidualne w bud. wielolokal.)

       c) za rozliczenie (ryczałty)

4,02 zł/m3

3,05 zł/ odb./mies.

3,05 zł/ odb./mies.

3,05 zł/ odb./mies.

Za ścieki bytowe i przemysłowe wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

2016

1. dostawcy ścieków bytowych

2. dostawcy ścieków przemysłowych

3. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):

       a) za gotowość (wodomierze główne, ryczałty)

       b) za odczyt (urządzenia pomiarowe)

6,43 zł/m3

6,54 zł/m3

4,08 zł/ odb./mies.

4,08 zł/ odb./mies.

Za wody opadowe i roztopowe:

2016

1. opłata zmienna:

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):

    a) za rozliczenie

5,19 zł/m3

4,08 zł/ odb./mies.

 

 W taryfie na rok 2016 przyjmujemy do rozliczeń za wody opadowe i roztopowe średnią ilość opadów z ostatnich 10 lat, która wynosi 0,0522 m3/m2 na miesiąc.

Komunikat o taryfach na rok 2015

Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 123, poz. 858  z późn. zm.) informuje, że w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. obowiązują następujące taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych

na okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. (w złotych, netto) wynosi:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

2015

 1. wszyscy odbiorcy oraz na cele określone w art. 22 ustawy:
 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. za gotowość (wodomierze główne i podliczniki)
  2. za odczyt (lokale indywidualne w bud. wielolokalowych)
  3. za rozliczenie (ryczałty)

3,88 zł/m3

3,00 zł/ odb./mies.

3,00 zł/ odb./mies.

3,00 zł/ odb./mies.

Za ścieki bytowe i przemysłowe wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

2015

 1. dostawcy ścieków bytowych
 2. dostawcy ścieków przemysłowych
 3. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. za gotowość (wodomierze główne, ryczałty)
  2. za odczyt (urządzenia pomiarowe)

5,86 zł/m3

5,98 zł/m3

4,00 zł/odb./mies.

4,00 zł/ odb./mies.

Za wody opadowe i roztopowe:

2015

 1. 1.opłata zmienna:
 2. 2.stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. za rozliczenie

4,84 zł/m3

4,00 zł/ odb./mies.

                W taryfie na rok 2015 przyjmujemy do rozliczeń za wody opadowe i roztopowe średnią ilość opadów z ostatnich 10 lat, która wynosi 0,0517 m3/m2 na miesiąc.


KOMUNIKAT o taryfach na rok 2014

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. informuje, że wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w złotych, netto) wynosi:

Wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (w złotych, netto) wynosi:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

2014

 1. 1.wszyscy odbiorcy oraz na cele określone w art. 22 ustawy:
 2. 2.stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. a.za gotowość (wodomierze główne i podliczniki)
  2. b.za odczyt (lokale indywidualne w bud. wielolokalowych)
  3. c.za rozliczenie (ryczałty)

3,60 zł/m3

3,00 zł/ odb./mies.

3,00 zł/ odb./mies.

3,00 zł/ odb./mies.

Za ścieki bytowe i przemysłowe wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

2014

 1. 1.dostawcy ścieków bytowych
 2. 2.dostawcy ścieków przemysłowych
 3. 3.stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. a.za gotowość (wodomierze główne, ryczałty)
  2. b.za odczyt (urządzenia pomiarowe)

4,89 zł/m3

4,95 zł/m3

4,00 zł/ odb./mies.

4,00 zł/ odb./mies.

Za wody opadowe i roztopowe:

2014

 1. 1.opłata zmienna:
 2. 2.stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. a.za rozliczenie

4,23 zł/m3

4,00 zł/ odb./mies.

  W taryfie na rok 2014 przyjmujemy do rozliczeń za wody opadowe i roztopowe średnią ilość opadów z ostatnich 10 lat, która wynosi 0,0506 m3/m2 na miesiąc.

 

KOMUNIKAT o taryfach na rok 2013

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. informuje, że wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (w złotych, netto) wynosi:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 1. gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy oraz gmina (na cele określone w art. 22 ustawy):

 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. za gotowość (wodomierze główne i podliczniki)
  2. za odczyt (lokale indywidualne w bud. wielolokalowe)
  3. za rozliczenie (ryczałty)

3,44 zł/m3 +  8 % VAT

2,80 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

2,80 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

2,80 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

Za ścieki sanitarne i przemysłowe wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 1. gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. za gotowość (wodomierze główne, ryczałty)
  2. za odczyt (urządzenia pomiarowe)

4,45 zł/m3 + 8 % VAT

3,90 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

3,90 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

Ścieki opadowe i roztopowe:

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 1. opłata zmienna:

 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. za rozliczenie

3,98 zł/m3 + 8 % VAT

3,80 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

            W taryfie na rok 2013 przyjmujemy do rozliczeń za wody opadowe i roztopowe średnią ilość opadów z ostatnich 10 lat, która wynosi 0,0512 m3/m2 na miesiąc.

KOMUNIKAT o taryfach na rok 2012

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. informuje, że wysokość opłat za 1 m3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (w złotych, netto) wynosi:

 

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

 1. 1.gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy oraz gmina (na cele określone w art. 22 ustawy):
 2. 2.stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. a.za gotowość (wodomierze główne i podliczniki)
  2. b.za odczyt (lokale indywidualne w bud. wielolokalowe)
  3. c.za rozliczenie (ryczałty)

3,14 zł/m3 + 8 % VAT

2,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

2,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

2,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

Za ścieki sanitarne i przemysłowe wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

 1. 3.gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
 2. 4.stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. a.za gotowość (wodomierze główne, ryczałty)
  2. b.za odczyt (urządzenia pomiarowe)

3,99 zł/m3 + 8 % VAT

3,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

3,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

Ścieki opadowe i roztopowe:

01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

 1. 5.opłata zmienna:
 2. 6.stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
  1. a.za rozliczenie

3,72 zł/m3 + 8 % VAT

3,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

KOMUNIKAT o taryfach na rok 2011

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. informuje, że wysokość opłat za 1 m3 wody
i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (w złotych, netto) wynosi:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

1) gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy oraz gmina (na cele określone w art. 22 ustawy):

2) stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):

a) za gotowość (wodomierze główne i podliczniki)

b) za odczyt (lokale indywidualne w bud. wielolokalowe)

c) za rozliczenie (ryczałty)

2,93 zł/m3 +  8 % VAT

2,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

2,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

2,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

Za ścieki sanitarne i przemysłowe wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

1) gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

2) stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):

a) za gotowość (wodomierze główne, ryczałty)

b) za odczyt (urządzenia pomiarowe)

3,50 zł/m3 + 8 % VAT

3,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

3,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

Ścieki opadowe i roztopowe:

01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

1) opłata zmienna:

2) stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):

a) za rozliczenie

3,46 zł/m3 + 8 % VAT

3,50 zł/ odb./mies. + 8 % VAT

KOMUNIKAT o taryfach na rok 2010

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. informuje, że wysokość opłat za 1 m3 wody
i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. (w złotych, netto) wynosi:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

1. gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy oraz gmina (na cele określone w art. 22 ustawy):
2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):
a. za gotowość (wodomierze główne i podliczniki)
b. za odczyt (lokale indywidualne w bud. wielolokalowe)
c. za rozliczenie (ryczałty)

2,79 zł/m3 +  7 % VAT


2,50 zł/odb./mies. + 7 % VAT
2,50 zł/odb./mies. + 7 % VAT
2,50 zł/odb./mies. + 7 % VAT

Za ścieki sanitarne i przemysłowe wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

3. gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
4. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę)
a. za gotowość (wodomierze główne, ryczałty)
b. za odczyt (urządzenia pomiarowe)

3,20 zł/m3 + 7 % VAT

3,50 zł/ odb./mies. + 7 % VAT
3,50 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

Ścieki opadowe i roztopowe:

01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

5. opłata zmienna:
6. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorcą płaci tylko jedną opłatę):

a. za rozliczenie

2,79 zł/m3 + 7 % VAT

3,50 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

KOMUNIKAT o taryfach na rok 2009

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. informuje, że wysokość opłat za 1 m3 wody
i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (w złotych, netto) wynosi:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

1. gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy oraz gmina (na cele określone w art. 22 ustawy):

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorca płaci  tylko jedną opłatę):

a. za gotowość (wodomierze główne i podliczniki)

b. za odczyt (lokale indywidualne w bud. wielolokalowych)

c. za rozliczenie (ryczałty)

2,66 zł/m3 +  7 % VAT

2,50 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

2,50 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

2,50 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

Za ścieki sanitarne i przemysłowe wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

3. gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

4. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę):

a. za gotowość (wodomierze główne, ryczałty)

b. za odczyt (urządzenia pomiarowe)

3,01 zł/m3 + 7 % VAT

3,30 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

3,30 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

Ścieki opadowe i roztopowe:

01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

5. opłata zmienna:

6. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę):

a. za rozliczenie

2,66 zł/m3 + 7 % VAT

3,30 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

Ponadto informujemy, że zmianie ulega również sposób rozliczeń za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. W taryfie na rok 2009 przyjmujemy do rozliczeń średnią ilość opadów z ostatnich 10 lat, która wynosi 0,0506 m3/m2 na miesiąc.

KOMUNIKAT o taryfach na rok 2008

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.  informuje, że wysokość opłat za 1 m3 wody
i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (w złotych, netto) wynosi:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

1. gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy oraz gmina (na cele określone w art. 22 ustawy):

2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę):

a. za gotowość (wodomierze główne i podliczniki)

b. za odczyt (lokale indywidualne w bud. wielolokalowych)

c. za rozliczenie (ryczałty)

2,56 zł/m3 +  7 % VAT

2,30 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

2,30 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

2,30 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

Za ścieki sanitarne i przemysłowe wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

3. gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

4. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę):

a. za gotowość (wodomierze główne, ryczałty)

b. za odczyt (urządzenia pomiarowe)

2,92 zł/m3 + 7 % VAT

2,74 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

2,74 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

Ścieki opadowe i roztopowe:

01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

5. opłata zmienna:

6. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc (każdy odbiorca płaci tylko jedną opłatę):

a. za rozliczenie

2,21 zł/m3 + 7 % VAT

2,74 zł/ odb./mies. + 7 % VAT

KOMUNIKAT o taryfach na rok 2007

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.  informuje, że wysokość opłat za 1 m3 wody
i ścieków oraz opłat stałych
na okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. (w złotych, netto) wynosi:

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

1. gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy oraz gmina (na cele określone w art. 22 ustawy):

2. stała opłata abonamentowa na odbiorcę:

a. za gotowość

b. za odczyt

c. za rozliczenie

2,46 zł/m3 + 7 % VAT

2,30 zł/odb./m-c

2,30 zł/odb./m-c

2,30 zł/odb./m-c

Za ścieki sanitarne i przemysłowe wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania:

01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

3. gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

2,64 zł/m3 + 7 % VAT

Wody opadowe i roztopowe:

01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

4. opłata zmienna:

1,79 zł/m3 + 7 % VAT

Informujemy, że powyższe ceny są zdezaktualizowane. W następnym artykule umieszczone zostały aktualne ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.