Organami Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. są:

1. Zgromadzenie Wspólników

      - uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje w imieniu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Prezydent Marcin Witko

2. Rada Nadzorcza 

      - Przewodniczący Rady Nadzorczej Szymon Zyberyng

      - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mariusz Rusiecki

      - Członek Rady Nadzorczej Dariusz Kowalczyk

      - Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Kępa

      - Członek Rady Nadzorczej Kazimierz Perek

3. Zarząd Spółki

      - Prezes Zarządu Maria Chilińska

      - Zastępca Prezesa Zarządu Paweł Rabczewski