Organami Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. są:

1. Zgromadzenie Wspólników,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd Spółki.