Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego - 2011 rok

                                                                                     

    

 

 

Tomaszów Maz.   30 .09.2011r.

 

 

Informacja nt promocji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków

i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

na dożynkach Prezydenckich w Spale

w dniu 25.09.2011r.

 

 

W dniu 25.09.2011r. Jednostka Realizująca Projekt w ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. zorganizowała w Spale na dożynkach Prezydenckich stoisko wystawowe w celu promocji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Maz.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności   pod numerem CCI 2007PL161PO002.

           Przygotowano własny namiot wystawowy. Zadbano o odpowiednią reklamę zewnętrzną poprzez zawieszenie na terenie wystawowym baneru informującego o realizacji projektu. Ustawiono przed namiotem duży roll-up informujący również o projekcie. Przygotowano 1000 ulotek, w których zawarto najważniejsze wydarzenia związane          z realizacją naszego zadania oraz 500 szt. breloczków odpowiednio oznakowanych.

Ponadto zorganizowano konkurs na temat wiedzy o realizowanym projekcie. Pytania konkursowe dołączone były do ulotek i dotyczyły informacji zawartych w ulotkach.

Ulotki były dostępne zarówno na stoisku wystawowym jak również roznoszone były wśród zwiedzających przez młodzież (2 dziewczyny i chłopak). Młodzi ludzie wyróżniali się, gdyż mieli na sobie szarfy z logo Programu Operacyjnego, emblematem Unii Europejskiej i logo ZGWK z przodu szarfy oraz nazwą realizowanego projektu - z tyłu szarfy. Na zwycięzców - szczęśliwie wylosowanych z poprawnymi odpowiedziami, czekały cenne nagrody. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże.

Nagrody główne ufundowali:

- Pan Andrzej Barański   - Prezes Zarządu ZGWK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.

   oraz

- Pan Franciszek Szmigiel -   Wójt Gminy Tomaszów Maz.

 

Była również nagroda Pana Marka Pałasza - kierownika Jednostki Realizującej Projekt oraz liczne nagrody pocieszenia.Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (DSC00615.JPG)DSC00615.JPGZdjęcie_13_promocjaAndrzej Męcina476 kB5042011-10-11 12:11
Pobierz plik (DSC00614.JPG)DSC00614.JPGZdjęcie_12_promocjaAndrzej Męcina471 kB4462011-10-11 12:10
Pobierz plik (DSC00611.JPG)DSC00611.JPGZdjęcie_11_promocjaAndrzej Męcina479 kB4812011-10-11 12:09
Pobierz plik (DSC00606.JPG)DSC00606.JPGZdjęcie_10_promocjaAndrzej Męcina498 kB6632011-10-11 12:09
Pobierz plik (DSC00605.JPG)DSC00605.JPGZdjęcie_9_promocjaAndrzej Męcina475 kB4492011-10-11 12:08
Pobierz plik (DSC00602.JPG)DSC00602.JPGZdjęcie_8_promocjaAndrzej Męcina480 kB4952011-10-11 12:08
Pobierz plik (DSC00590.JPG)DSC00590.JPGZdjęcie_7_promocjaAndrzej Męcina481 kB4632011-10-11 12:06
Pobierz plik (DSC00587.JPG)DSC00587.JPGZdjęcie_6_promocjaAndrzej Męcina482 kB4782011-10-11 12:05
Pobierz plik (DSC00573.JPG)DSC00573.JPGZdjęcie_5_promocjaAndrzej Męcina880 kB5722011-10-11 12:05
Pobierz plik (DSC00559.JPG)DSC00559.JPGZdjęcie_4_promocjaAndrzej Męcina913 kB4502011-10-11 12:03
Pobierz plik (DSC00557.JPG)DSC00557.JPGZdjęcie_3_promocjaAndrzej Męcina917 kB4382011-10-11 12:02
Pobierz plik (DSC00548.JPG)DSC00548.JPGZdjęcie_2_promocjaAndrzej Męcina934 kB4502011-10-11 12:02
Pobierz plik (DSC00544.JPG)DSC00544.JPGZdjęcie_1_promocjaAndrzej Męcina923 kB4932011-10-11 12:01

 

Informacja

Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o.

 

W dniu 03 lutego 2011 roku w Warszawie w obecności Pana Rafała Zagozdona - Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego została zawarta umowa o dofinansowanie w formie pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego dla potencjalnych beneficjentów projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego" pomiędzy:

- Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Skuchę - Zastępcę Prezesa Zarządu i Panią Barbarę Wiśniewską ¬Pełnomocnikiem, Głównego Księgowego,

a

Zakładem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółką z o.o. reprezentowanym przez Pana Andrzeja Barańskiego - Prezesa Zarządu i Pana Ryszarda Pawła Grudzińskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu

na kwotę 107 712 248,48 zł, słownie: sto siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem 48/100 złotych.

Przewidywany całkowity koszt z podatkiem VAT realizacji przedsięwzięcia to kwota 226 504 488,02 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów pięćset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem i 02/100 złotych.

Pozostałą kwotę na zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia spółka posiada w postaci promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na udzielenie pożyczki na realizację w/w zadania do wysokości 60 950 674,00 zł słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 00/100 złotych, dokapitalizowania spółki zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz środków własnych spółki.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 105,5 km, zmodernizowana istniejąca sieć kanalizacyjna o długości 19,l km oraz zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków przy ul. Henrykowskiej.

W związku z podpisaną umową z dniem 08 lutego 2011 roku ruszają terminy przetargów na kolejne Zadanie zmierzające do realizacji w/w przedsięwzięcia.

Celem Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. było zakwalifikowanie się do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Funduszu Spójności i pozyskanie środków finansowych.

Jest to zasługa ludzi i instytucji, którym zależy na rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszowa Maz. i im właśnie wyrażamy słowa uznania i podziękowania.

podpisanie pozyczki 3 luty 2011


Informacja

Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej

w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

 

W dniu 09 lutego 2011 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z inicjatywy Pana Rafała Zagozdona Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego odbyło się spotkanie Radnych Rady Miasta, mediów, prasy i telewizji z Zarządem Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. Z ramienia Zakładu wystąpili:

- Pan Andrzej Barański – Prezes Zarządu

- Pan Ryszard Grudziński – Zastępca Prezesa Zarządu

- Pan Waldemar Dębowski – Zastępca Prezesa Zarządu

- Pan Marek Pałasz – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

- Pan Zdzisław Wojtkiewicz – Specjalista ds. ekonomicznych

- Pan Jerzy Szczeciński – Specjalista ds. technicznych

- Pan Jarosław Gawarzyński – Kierownik Wydziału ds. Inwestycji

Celem spotkania było przedłożenie pełnej informacji i prezentacji materiałów w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Pełna prezentacja
stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Możliwość obejrzenia prezentacji również na stronie:

  http://www.youtube.com/watch?v=zWhhR91u5SE

img_0419a

img_0436a

img_0445a

 

Notatka z wizytacji Oczyszczalni ścieków „CZAJKA”

w Warszawie w dniu 04 marca 2011 r.

 

Pracownicy ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o w składzie: 

1. Waldemar Dębowski – Zastępca Prezesa Zarządu 

2. Marek Pałasz – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt 

3. Jerzy Szczeciński – Specjalista ds. technicznych 

4. Zdzisław Wojtkiewicz – Specjalista ds. ekonomicznych 

5. Jerzy Pierzchnica - Kierownik Wydziału Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków

z racji podobnej technologii oczyszczania ścieków odwiedzili w dniu 04 marca 2011 r. budowę nowej oczyszczalni ścieków realizowaną przez firmę VEOLIA w Warszawie.

Uczestnicy spotkania wyrazili swoją opinię na zakończenie wizytacji i podzielili się swoimi wrażeniami.

Spotkanie to poszerzyło wiedzę na temat postępu technicznego i technologicznego w temacie oczyszczania ścieków.

Wyjazd miał charakter studyjny i pozwoli w przyszłości na prawidłową współpracę z projektantami i
wykonawcami modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim (w załączeniu zdjęcia z wizytacji).

8
Podpisanie umowy na Inżyniera Kontraktu

W dniu 22 czerwca 2011 r. w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. została podpisana umowa z konsorcjum firm, którego Liderem jest „EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług  Ekologicznych Spółka z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nr CCI 2007 PL 161 PO 002.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu ograniczonego spośród 5 oferentów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 3 czerwca 2011r.

Umowa opiewa na kwotę netto 1.747.024,00 PLN plus podatek VAT w wysokości 401.815,52 PLN. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 2.148.839,52 PLN. Beneficjentem środków jest ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi Inżyniera Kontraktu dla 15.zadań obejmujących:

- modernizację oczyszczalni ścieków - zadanie nr 1, składające się z trzech podzadań tj. budowę nowej przepompowni ścieków przy ul. Kępa, wymianę kolektora tłocznego między przepompownią a oczyszczalnią oraz modernizację oczyszczalni),

-  budowę kanalizacji sanitarnej o długości 105,5 km (zadania nr 2 -14),

-  renowację istniejących kolektorów sanitarnych o długości 19,1 km (zadanie nr 15).

Termin wykonania usługi wynosi 56 miesięcy od dnia podpisania umowy.

zdj_005

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z przedstawicielami "Ekocentrum"
Wizyta przedstawicieli Unii Europejskiej w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

W dniach 28-29.06.2011 r. w Zakładzie Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. przebywali przedstawiciele Inicjatywy JASPERS (Joint  Assistance to Support Projekts In European Regions - wspólne wsparcie dla projektów w europejskich regionach).

Inicjatywę JASPERS reprezentowali:

- Pan Ken Valentine - Environment Economist Jaspers - Przewodniczący Zespołu

- Pan Sergio Carpano Neuschuler - EIA Specjalist EJB

- Pan Magnus Emanuelsson - Environment Protection – specjalista d/s technologicznych

Stronę aglomeracji reprezentowali:

- Pan Rafał Zagozdon - Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.

- Pan Franciszek Szmigiel - Wójt Gminy Tomaszów Maz.

- Pan Andrzej Barański - Prezes Zarządu ZGW-K w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.

- Pan Ryszard Grudziński - Z-ca Prezesa Zarządu ZGW-K w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.

- Pan Waldemar Dębowski - Z-ca Prezesa Zarządu ZGW-K w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.

- Pan Marek Pałasz - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.

Wizyta miała na celu zapoznanie się z projektem pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” poprzez:

- zapoznanie się z położeniem aglomeracji, jej potrzebami w zakresie ochrony środowiska,

- oczyszczalni ścieków - stanem technicznym obiektów i urządzeń, parametrami ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów ściekowych,

- położeniem lagun,

- przebiegiem projektowanej sieci kanalizacyjnej,

- proponowanego remontu kolektorów sanitarnych.

Zwrócono uwagę na kilka istotnych elementów projektu, które wymagają dalszej analizy. Celem jej jest efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych dla optymalnych rozwiązań technologicznych.

Wizyta Inicjatywy JASPERS była bardzo owocna, w wyniku której wyrażono pozytywne stanowisko w stosunku do projektowanych rozwiązań technologicznych oraz inżynierii finansowej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że przedstawiciele inicjatywy JASPERS pozytywnie ocenili wniosek i wyrazili uznanie za dobrze przygotowany projekt oraz akces - gotowość ponownego przyjazdu do Tomaszowa Maz. we wrześniu br.

zdj_167

Zdj. 1. Zaproszeni Goście. Od  lewej  strony:
1. Pani Karolina Dulęba - NFOŚiGW w Warszawie
2. Pan Sergio Carpano Neuschuler (Włochy) - Specjalista JASPERS ds. ochrony środowiska
3. Pan Magnus Emanuelsson (Szwecja) - Specjalista JASPERS ds. techniczno–technologicznych
4. Pan Ken Valentine (Anglia) - Specjalista JASPERS ds. ekonomiczno-finansowych

zdj_170

Zdj. 2.. Prezentacja wniosku o dofinansowanie zadania przedstawicielom Inicjatywy Jaspers

zdj_182

Zdj. 3. Dyskusja przedstawicieli ZGW-K i firm konsultingowych z przedstawicielami Inicjatywy Jaspers.

zdj_189

Zdj. 4. Podsumowanie wyników dyskusji przez Pana Andrzeja Barańskiego – Prezesa  Zarządu ZGW-K w Tomaszowie Maz.


W dniu 21 lipca 2011 roku Zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 21.07.2011 r. Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. wprowadził w życie "Regulamin udzielania zamówień publicznych", o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) na dostawy, usługi i roboty budowlane w ZGW-K Sp. z o.o.


WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

informacja_dla_mieszkacw_Tomaszowa_str1

informacja_dla_mieszkacw_Tomaszowa_str2


Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (7.jpg)Czajka7 Monika Walczak166 kB4482011-03-09 13:30
Pobierz plik (6.jpg)Czajka6 Monika Walczak154 kB4262011-03-09 13:30
Pobierz plik (5.jpg)Czajka5 Monika Walczak134 kB4382011-03-09 13:29
Pobierz plik (4.jpg)Czajka4 Monika Walczak150 kB4342011-03-09 13:29
Pobierz plik (3.jpg)Czajka3 Monika Walczak141 kB4422011-03-09 13:29
Pobierz plik (2.jpg)Czajka2 Monika Walczak131 kB4552011-03-09 13:28
Pobierz plik (1.jpg)1.jpg Monika Walczak182 kB4532011-03-09 13:27
Pobierz plik (Ogloszenie_RDOS_-_lokalizacja.jpg)Decyzja RDOŚ dot. lokalizacji inwestycjiModernizacjaMonika Walczak0 kB02009-11-10 09:50
Pobierz plik (Obwieszczenie_RDOS_konsultacje_społeczne2.jpg)Obwieszczenie 2ModernizacjaMonika Walczak0 kB02009-10-23 09:07
Pobierz plik (Obwieszczenie_RDOS_konsultacje_spoleczne.jpg) Obwieszczenie RDOŚModernizacjaMonika Walczak0 kB02009-09-16 11:32
Pobierz plik (skanalizowanie.pdf)Skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Maz.ModernizacjaMonika Walczak0 kB02009-07-21 12:03
Pobierz plik (obwieszczenie_um.pdf)Obwieszczenie Urzędu MiastaModernizacjaMonika Walczak0 kB02009-07-21 12:02
Pobierz plik (modernizacja.pdf)Modernizacja oczyszczalni ściekówModernizacjaMonika Walczak0 kB02009-07-21 11:59