Ogłoszenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

o naborze wniosków na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z udziałem dofinasowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ogłasza trzeci nabór wniosków

o podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z dofinansowaniem w ramach realizacji Programu Priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi.

1.    Rodzaj zadania

Budowa podłączeń do zbiorczej kanalizacji sanitarnej wybudowanej w mieście Tomaszów Mazowiecki, nieruchomości zabudowanych budynkami, które są użytkowane w chwili składania wniosku bądź nieruchomości niezabudowanych, dla których do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę i które będą zabudowane budynkami, których użytkowanie rozpocznie się w terminie do 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.

2.    Uprawnieni wnioskodawcy

Uprawnionymi do składania wniosków są właściciele danej nieruchomości lub osoby posiadające prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami.  Uczestnikiem Programu może być tylko osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej
w budynku mieszkalnym, który będzie podłączony do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

3.    Wartość udziałów we wnioskowanym przedsięwzięciu

Uczestnik Programu może skorzystać z dofinansowania, w formie dotacji, na wykonanie jednego podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
w wysokości:

- do 50% kosztów całkowitych,

- nie więcej niż 3.000,00 zł.

4.    Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie dofinansowania:

od dnia 26.06.2017 r. do dnia 30.09.2017 r.

Poniedziałek – Piątek:  08.00 – 15.00

Czwartek: 15.00 – 18.00

Siedziba ZGWK ul. Kępa 19, pok. nr 6.

 

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. http://zgwk.pl/bip oraz w siedzibie Spółki przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim. 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do Regulaminu_umowa o podłączenie.doc)Załącznik nr 2 do Regulaminu_umowa o podłączenie Monika Walczak56 kB7562017-06-26 09:11
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16_Regulamin wykonania podłączeń.doc)Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16_Regulamin wykonania podłączeń Monika Walczak84 kB7032017-06-26 09:11
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Regulaminu_formularz wniosku o podłączenie.doc)Załącznik nr 1 do Regulaminu_formularz wniosku o podłączenie Monika Walczak57 kB6812017-06-26 09:08
Pobierz plik (Pełnomocnictwo.doc)Pełnomocnictwo Monika Walczak27 kB10702017-06-26 09:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego dotyczące nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa turbiny wodnej do odzysku energii jako elelmntu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim"

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.pdf)Obwieszczenie Monika Walczak271 kB5312017-02-28 10:11