Właścicielem 100 % udziałów Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.