WFOŚiGW w Łodzi - dofinansowanie zadań

Dostawa specjalistycznego pojazdu do odbioru odpadów segregowanych

Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych  Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - III

Budowa kanalizacji deszczowej od wysokości Toru Łyżwiarskiego do wylotu do rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim

Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – II.   Zadanie pn. „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych  Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – II.”  Wartość ogólna realizowanego zadania wynosi 1.270.005,23 zł.  Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

tablica2016