Tomaszów Maz., 11.10.2012 r.

 

 

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą

 

 

W dniu 11 października 2012 r. w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie Kontraktu VI, obejmującego zadanie nr 15, który jest częścią realizowanego przez ZGWK Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

Wykonawcą robót jest konsorcjum przedsiębiorców:

     1)              TAYLOR Sp. z o.o. z Lublina jako LIDER konsorcjum

     2)   INFRA S.A. z Przeźmierowa jako Partner Konsorcjum.

 

Wykonawca wyłoniony został w przetargu nieograniczonym.

Przedmiotem umowy jest renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej „A”, „B”, „K0-N” o łącznej długości 18,8 km .

Roboty wykonane będą w terminie 28 miesięcy od daty ich rozpoczęcia, a rozpoczęcie robót nastąpi w przeciągu miesiąca od daty podpisania umowy.

W podpisaniu umowy, oprócz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, uczestniczyli również przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.

 W załączeniu zdjęcia z podpisania umowy.

P1070115P1070133

P1070120P1070124