Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego - 2012 rok

OBWIESZCZENIE_WOSS.4242.251.2012.BM.5

Tomaszów Maz., 11.10.2012 r.

 

 

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą

 

 

W dniu 11 października 2012 r. w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie Kontraktu VI, obejmującego zadanie nr 15, który jest częścią realizowanego przez ZGWK Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

Wykonawcą robót jest konsorcjum przedsiębiorców:

     1)              TAYLOR Sp. z o.o. z Lublina jako LIDER konsorcjum

     2)   INFRA S.A. z Przeźmierowa jako Partner Konsorcjum.

 

Wykonawca wyłoniony został w przetargu nieograniczonym.

Przedmiotem umowy jest renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej „A”, „B”, „K0-N” o łącznej długości 18,8 km .

Roboty wykonane będą w terminie 28 miesięcy od daty ich rozpoczęcia, a rozpoczęcie robót nastąpi w przeciągu miesiąca od daty podpisania umowy.

W podpisaniu umowy, oprócz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, uczestniczyli również przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.

 W załączeniu zdjęcia z podpisania umowy.

P1070115P1070133

P1070120P1070124

Tomaszów Maz., wrzesień 2012 r.

 

Spotkanie z mieszkańcami

osiedla Ludwików

W dniu 05-09-2012 r. z inicjatywy mieszkańców osiedla Ludwików, z ulic objętych budową kanalizacji sanitarnej w ramach KONTRAKTU II – zadanie nr 5,6,10 Projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków
i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, przy udziale Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Grzegorza Zania, w ochotniczej straży pożarnej przy ulicy Łukasza odbyło się spotkanie. W spotkaniu uczestniczył również Poseł na Sejm RP Pan Marcin Witko.

Na spotkanie mieszkańcy zaprosili również przedstawicieli Inwestora/Zamawiającego. Ze strony Inwestora/Zamawiającego w spotkaniu uczestniczył Pan Ryszard Grudziński Z-ca Prezesa ZGW-K w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. wraz z przedstawicielami zespołu pracującego przy realizacji Projektu.

Licznie przybyli na spotkanie mieszkańcy mieli wiele pytań i wątpliwości dotyczących realizowanej inwestycji. Najważniejsze z nich to:

- sprawy dotyczące projektantów i metody ich pracy,

- koszty podłączenia poszczególnych posesji do budowanej kanalizacji,

- w jaki sposób mieszkańcy mogą przyłączyć się do pozostawionego odgałęzienia w granicy działki, możliwości techniczne i prawne,

- terminy rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej,

- możliwości podłączenia posesji nie objętych projektem.

Budowa kanalizacji w osiedlu Ludwików wywołuje wśród mieszkańców duże zainteresowanie.

P1070102P1070103

Tomaszów Maz., 26.07.2012 r.

 

 

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą

 

 

W dniu 25 lipca 2012 r. w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. została podpisana umowa z Wykonawcą, którym jest Jacobs Polska spółka z o.o. z Warszawy na świadczenie usługi Pomocy Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wykonawca wyłoniony został w przetargu ograniczonym. Termin realizacji umowy wynosi 47 miesięcy. Przy podpisaniu umowy obecna była również przedstawicielka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W załączeniu zdjęcia z podpisania umowy.

P1070062P1070075P1070083P1070084

Tomaszów Maz., 12.07.2012 r.

 

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą

 

W dniu 12 lipca 2012 r. w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie Kontraktu V, obejmującego zadanie nr 14, który jest częścią realizowanego przez ZGWK Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.Wykonawcą robót jest konsorcjum przedsiębiorców:

  1. Bożena Tchórz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BINSTAL Bożena Tchórz w Tomaszowie Mazowieckim,

  2. Honorata Tchórz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław w Tomaszowie Mazowieckim,

  3. Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gendek s.c. w Piotrkowie Trybunalskim.

Wykonawca wyłoniony został w przetargu nieograniczonym spośród 6 oferentów.Przedmiotem umowy jest budowa 11.215 mb kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości: Zaborów I i Zaborów II oraz Komorów (Gmina Tomaszów Maz.). Roboty wykonane będą w terminie 28 miesięcy od daty ich rozpoczęcia, a rozpoczęcie robót nastąpi w przeciągu miesiąca od daty podpisania umowy.W podpisaniu umowy, oprócz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, uczestniczyli również przedstawiciele Inżyniera Kontraktu. W załączeniu zdjęcia z podpisania umowy.1234