AKTUALNOŚCI

 

                                                

Zadanie pn.: „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – VI”

Wartość ogólna realizowanego zadania wynosi 734.755,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi 344.838,00 zł.

Zakres rzeczowy realizowanego zadania obejmuje wykonanie 115 podłączeń budynków                 o łącznej długości 1233,65 metrów na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

www.wfosigw.lodz.pl