Informacja o badaniu sprawozdania finansowego za 2012 rok

Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. zapraszają do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Termin przeprowadzenia badania - 15.03.2013 r.

Oferta powinna zaiwerać między innymi:

- informację o podmiocie audytorskim,

- opis doświadczeń w badaniu branży wodno - kanalizacyjnej i finansowaniu inwestycji funduszami UE,

- listę referencyjną badanych jednostek gospodarczych,

- proponowaną cenę za usługę.

Bliższe informacje na temat Spółki można uzyskać pod numerem telefonu (0-44) 724-22-92 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty należy przesłać na adres Spółki (97-200 Tomaszów Maz., ul. Kępa 19) lub złożyć w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2012 r.”  w terminie do 01-10-2012 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.